Bildepresentasjon av kunst

UKM Vestfold fylkesmønstring 2014, kunstbidrag i bildepresentasjon.