Anneli Malene Hansen - Somebody that used to know

Tekst og melodi: Gotye