Andreas Noraker Pettersen - En svane

Tekst og melodi: Ukjent