Agendateateret - Gjøglerens fødsel

Tekst: Dario Fo